DSC00239Młodzi i najmłodsi wyruszyli z Bożym błogosławieństwem do nowych szkolnych zadań. Od uroczystej Eucharystii sprawowanej 1 września w naszym kościele rozpoczęliśmy kolejny nowy rok szkolny i katechetyczny.
W Mszy św. uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele. Najmłodszym towarzyszyli rodzice.

Wszystkim uczniom życzymy dużo radości i zapału w zdobywaniu nowej wiedzy i doświadczeń.

Niech modlitwa św. Jana Pawła II, o dary Ducha św. towarzyszy wszystkim dzieciom i nauczycielom.

Duchu Święty, proszę Cię

o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.