W parafii działają następujące grupy parafialne:

  • Parafialny Zespół CARITAS
  • Schola Dziecięca
  • Zespół muzyczny
  • Dzieci Maryi
  • Grupa Misyjna (zobacz artykuł w Misjonarzu)
  • Koło Różańcowe
  • Liturgiczna Służba Ołtarza