• 02-30.01.2007: Wizyta duszpasterska w naszej garnizonowej parafii (frekwencja 74%)
 • 03.01.2007: Pierwsze w nowym roku spotkanie Koła Żywego Różańca. Jest to comiesięczne spotkanie modlitewne połączone z rozważaniem Listu Apostolskiego Jana Pawła II o Różańcu Świętym „Rosarium Virginis Mariae”
 • 06.02.2007: Ksiądz proboszcz brał udział w Odprawie Księży Kapelanów w Katedrze Polowej Wojska Polskiego z okazji 16. rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego
 • 07.02.2007: Wcielenie nowych żołnierzy. Stan osobowy naszej Brygady powiększył się o 155 żołnierzy młodego rocznika
 • 21.02.2007: Środa Popielcowa. Od posypania głów popiołem i uznania własnej kruchości i grzeszności rozpoczynamy Wielki Post, czas nawrócenia i przygotowania do Świąt Wielkanocnych
 • 01.03.2007: Spowiedź i Msza Św. żołnierzy młodego rocznika przed złożeniem przysięgi wojskowej
 • 02.03.2007: Przysięga wojskowa złożona przez 155 żołnierzy młodego rocznika
 • 25-28.03.2007: W naszej wspólnocie parafialnej odbyły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. kpt. Tomasz Paroń
 • 02.04.2007: II rocznica śmierci Jana Pawła II. Myśli i serca całej parafii powróciły do tamtych pamiętnych chwil, gdy ten wielki świadek Chrystusowej prawdy wracał do Domu Ojca. Z tej okazji o godz. 08:15 dla uczniów i nauczycieli oraz o godz. 18:00 zostały odprawione Msze Św. w intencji Sługi Bożego z prośbą o jego rychłą beatyfikację i kanonizację
 • 05.04.2007: Wielki Czwartek. Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej zostały złożone życzenia i wręczone kwiaty ks. Proboszczowi
 • 06.04.2007: Wielki Piątek. Liturgia Wielkopiątkowa oraz adoracja Pana Jezusa w Grobie. W czasie całej adoracji przy Bożym Grobie żołnierze pełnili wartę honorową
 • 07.04.2007: Wielka Sobota. Ks. Proboszcz wraz z delegacją Brygady uczestniczył w poświęceniu pokarmów na stół wielkanocny przez Biskupa Polowego w Katedrze Polowej. Liturgię Wigilii Paschalnej wraz z ks. Proboszczem sprawował ks. Ppłk Stanisław Gulak
 • 08.04.2007: Wielkanoc. Zmartwychwstanie Chrystusa. O godz. 06:00 odbyła się Procesja Rezurekcyjna. Po Mszy Św. ks. Proboszcz uczestniczył w uroczystym śniadaniu wielkanocnym z żołnierzami naszej Brygady
 • 06.05.2007: Uroczystość I Komunii Świętej. Po raz pierwszy 22. dzieci klasy drugiej w pełni uczestniczyło w Ofierze Mszy Św.
 • 09.05.2007: Wcielenie nowych żołnierzy. Stan osobowy Brygady powiększył się o 136 żołnierzy młodego rocznika
 • 12-15.05.2007: Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny. Misje parafialne prowadził ks. płk Dariusz Kowalski, dziekan Wojsk Lądowych. Uroczyste powitanie obrazu i relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej odbyło się w godzinach popołudniowych 12 maja. Przed kaplicą obraz powitała Kompania Honorowa 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Obraz i relikwie wprowadzili do kaplicy ks. płk Dariusz Kowalski i ks. mjr Piotr Majka, proboszcz parafii. Obraz i relikwie powitała także rodzina wojskowa i przedstawiciele wspólnoty Żywego Różańca. Modlitwom przy obrazie i relikwiach przewodniczył ks. płk Kowalski. Mszę św. w pierwszym dniu Misji poprzedziło nabożeństwo majowe. Pierwszy dzień zakończyła Litania do Miłosierdzia Bożego, którą modlili się wierni o godz. 21:00
 • 13.05.2007: Odpust ku czci św. Andrzeja Boboli ora rocznica I Komunii Św. Sumie Odpustowej z racji uroczystości patrona naszej parafii przewodniczył ks. płk Krzysztof Wylężek. Podczas Mszy Św. dzieci przeżywały 1. Rocznicę Komunii Św. Podczas Eucharystii ks. płk Wylężek poświęcił dwie kopie obrazu Jezusa Miłosiernego. Jedna z nich pozostała w naszej kaplicy, druga natomiast będzie peregrynowała po naszych domach na Osiedlu Plac Wojska Polskiego. W uroczystościach uczestniczyli także ks. prał. Zbigniew Wojciechowski, proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej oraz ks. Grzegorz Chodkowski przygotowujący się do pracy misyjnej w Kamerunie a obecnie pomagający naszemu ks. proboszczowi. Po Mszy św. odbył się koncert majowy w wykonaniu zespołu „Czuwanie”. Na program złożyły się pieśni religijne i patriotyczne.
 • 14.05.2007: Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. W czuwaniu przy obrazie i relikwiach uczestniczyli żołnierze, rodziny wojskowe, pracownicy wojska, młodzież i dzieci
 • 15.05.2007: Msza św. w jednostce GROM, której przewodniczył ks. płk Dariusz Kowalski. Mszę koncelebrowali ks. mjr Piotr Majak i ks. kpt. Mateusz Hebda. We Mszy św. uczestniczył płk Piotr Patalong, dowódca GROM, żołnierze tej formacji i pracownicy wojska.
 • 15.05.2007: Msza św. na zakończenie misji połączona z ucałowaniem relikwii św. Faustyny. Końcowym akcentem nawiedzenia było poświęcenie krzyża misyjnego, którego dokonał ks. płk Kowalski.
 • 19.05.2007: Pielgrzymka parafian do Lichenia
 • 20.05.2007: Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w bloku 139. Peregrynacja obrazu w rodzinach jest owocem i kontynuacją misji odbywających się w parafii
 • 28-31.05.2007: Odprawa szkoleniowa księży kapelanów w Zegrzu
 • 07.06.2007: Uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. w naszej parafii procesja wyruszyła w kierunku parafii Opatrzności Bożej. Jak co roku procesję uświetniła Kompania Honorowa naszej Brygady oraz Orkiestra Wojsk Lądowych.
 • 07.06.2007: Pożegnanie i podziękowania dla ks. Grzegorza Chodkowskiego
 • 09.06.2007: W naszej parafii miało miejsce spotkanie kursowe ks. proboszcza. W spotkaniu uczestniczyło 20 księży, którzy odprawili Mszę św. kursową, zwiedzili salę tradycji naszej Brygady, uczestniczyli w pokazie sprzętu i ognisku
 • 10.06.2007: W Mszy św. o godz. 11:30 uczestniczyła grupa ok. 200 osób ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej
 • 19.06.2007: Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w bloku 11
 • 21.06.2007: Msza św. na zakończenie Szkoły Podstawowej dla uczniów klasy szóstej.
 • 22.06.2007: Msza dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla pozostałych uczniów naszej szkoły
 • 24.06.2007: Podziękowanie i pożegnanie siostry Gabrieli Macicy SSpS, katechetki w naszej szkole a także opiekunki i organizatorki naszej młodzieży i dzieci
 • 25.06.2007: Wakacje z Misjami w Ocyplu. Dzieci i młodzież z naszej parafii wraz z siostrą Gabrielą i opiekunami pojechali na letni wypoczynek do Ocypla.
 • 29.06.2007: Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Imieniny naszego ks. proboszcza. Były życzenia i kwiaty dla czcigodnego solenizanta.
 • 6-8.07.2007: ks. proboszcz wraz z grupą żołnierzy udał się na pielgrzymkę do Lewoczy na Słowacji
 • 9-13.07.2007: Na terenie naszej Brygady przebywała grupa młodzieży z Bractwa Świętokrzyskiego. Podczas obozu, w którym uczestniczyło 48 dziewcząt i chłopców, wykładane były nauki św. Benedykta. Młodzież modliła się również podczas Mszy św., której przewodniczył 12 lipca bp Kazimierz Gurda, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. W obozie uczestniczył również ks. płk Marek Wesołowski, jeden z pomysłodawców i organizatorów Bractwa
 • 24.07.2007: Msza św. w intencji żołnierzy wychodzących do rezerwy
 • 30.07.2007: Stan osobowy naszej Brygady zmniejszył się o żołnierzy wychodzących do cywila
 • 02.08.2007: Wcielenie nowych żołnierzy. Stan osobowy naszej Brygady zwiększył się o 172 żołnierzy młodego rocznika
 • 05-14.08.2007: Żołnierze naszej Brygady brali udział w XVI pieszej pielgrzymce żołnierzy na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w Katedrze Polowej i pobłogosławieniem Biskupa Polowego. Wraz z naszymi żołnierzami na Jasną Górę udali się Amerykanie, Słowacy, Niemcy i Litwini.
 • 15.08.2007: W uroczystość Wniebowzięcia NMP i Święto Wojska Polskiego została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny
 • 24.08.2007: Msza św. w intencji rodzin żołnierzy i żołnierzy przebywających w Iraku – w związku ze spotkaniem organizowanym przez dowódcę jednostki
 • 03.09.2007: Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
 • 06.09.2007: Spowiedź i Msza św. przed przysięgą
 • 07.09.2007: Przysięga wojskowa 172 żołnierzy młodego rocznika
 • 08.09.2007: Zgodnie z dekretem Biskupa Polowego do naszej parafii został mianowany wikariusz ks. por. Marcin Kwiatkowski
 • 09.09.2007: Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w bliku na 138
 • 16.09.2007: Powitanie i wprowadzenie w obowiązku parafialne ks. wikariusza por. Marcina Kwiatkowskiego
 • 18.09.2007: Poświęcenie placu pod budowę naszego kościoła garnizonowego. Na niewielkim wzniesieniu, przy ruinach basenu, a tym samym w miejscu, gdzie kiedyś stała świątynia, rozebrana w 1952 r. Biskup Polowy odprawił Mszę św. w koncelebrze z proboszczem ks. mjr. Piotrem Majką i proboszczem parafii wojskowej w Rembertowie ks. ppłk Mariuszem Śliwińskim. Na uroczystość przybył także ks. kan. Zbigniew Wojciechowski – proboszcz miejscowej parafii Opatrzności Bożej. Po zakończonej Eucharystii, w strugach deszczu, biskup poświęcił plac pod budowę naszego kościoła. W uroczystości uczestniczyli m.in. gen. broni Lech Konopka, który przybył w imieniu Ministra Obrony Narodowej, gen. broni Waldemar Skrzypczak – dowódca Wojsk Lądowych, gen. brygady Ryszard Jabłoński – dowódca 1 Dywizji Zmechanizowanej, płk Zenon Piskorowski – dowódca 1 Brygady Pancernej, szef stołecznego zarządu infrastruktury płk Andrzej Wójcik, przedstawiciele władz samorządowych Wesołej i licznie przybyli goście. Oprawę uroczystości uświetniła Orkiestra Dowództwa Wojsk Lądowych
 • 24-27.09.2007: Księża uczestniczyli w rekolekcjach księży kapelanów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego na Jasnej Górze. Nauki rekolekcyjne głosił ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad.
 • 07.10.2007: Rozpoczęcie przygotowanie naszej młodzieży do bierzmowania
 • 07.10.2007: Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w bloku 149
 • 14.10.2007: VII Dzień Papieski. W naszej parafii odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla dzieci. Miał on na celu przybliżenie i ukazanie niezwykłości tej Wielkiej Osoby najmłodszemu pokoleniu. Za zwycięzców uznano wszystkie dzieci, bo sam udział w konkursie i modlitwa w intencji Ojca św. to już jest zwycięstwo i na pewno radość dla Jana Pawła II
 • 11.10.2007: Uroczysty apel z okazji Święta Brygady
 • 12.10.2007: Święto Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Msza św. w Katedrze Polowej, której przewodniczył ks. płk Sławomir Żarski. Wraz z żołnierzami modlił się Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło, gen. broni Waldemar Skrzypczak oraz dowódcy poszczególnych jednostek wchodzących w skład dywizji, kombatanci i sympatycy
 • 29.10.2007: Sprawdzian sprawności fizycznej kapelanów wojskowych na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, w którym brali udział również nasi księża
 • 29.10.2007: Msza św. w intencji żołnierzy wychodzących do rezerwy
 • 30.10.2007: Stan osobowy naszej Brygady zmniejszył się o 277 żołnierzy wychodzących do rezerwy. Do cywila odszedł również dyżurny naszej kaplicy szer. Mateusz Bibuła
 • 01.11.2007: Rozpoczęcie modlitw za zmarłych w Wypominkach
 • 04.11.2007: Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w bloku 150
 • 07.11.2007: Stan naszej Brygady powiększył się o 124 żołnierzy młodego rocznika
 • 11.11.2007: W naszej kaplicy została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny
 • 11.11.2007: Imieniny ks. Marcina. Były życzenia i kwiaty dla solenizanta
 • 02.12.2007: Ks. proboszcz poświęcił opłatki na stół wigilijny
 • 03.12.2007: W naszej parafii rozpoczęliśmy Roraty. Tematem tegorocznych Rorat jest: „Odbuduj mój Kościół”
 • 06.12.2007: Naszą parafię odwiedził św. Mikołaj, który przyniósł dzieciom prezenty
 • 06.12.2007: Spowiedź i Msza św. przed przysięgą
 • 07.12.2007: Przysięga wojskowa 124 żołnierzy młodego rocznika
 • 14-16.12.2007: Rekolekcje adwentowe. Tegoroczne rekolekcje głosił ks. por. Krzysztof Kara
 • 17.12.2007: W naszym osiedlowym przedszkolu odbyły się Jasełka
 • 20.12.2007: Jasełka w naszej szkole
 • 14-20.12.2007: Spotkania opłatkowe z dowództwem, kadrą i żołnierzami poszczególnych batalionów oraz pracownikami cywilnymi naszej Brygady
 • 24.12.2007 Wigilia dla żołnierzy. Tradycyjnie księża kapelani uczestniczyli w Wieczerzy Wigilijnej z żołnierzami naszej Brygady
 • 24.12.2007: O północy rozpoczęła się Pasterka oznajmiająca światu narodzenie się Zbawiciela
 • 31.12.2007: Msza św. na zakończenie roku, w czasie której podsumowaliśmy minione wydarzenia