W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się bezpośrednio po wieczornej Mszy św. lub do kapelana na terenie jednostki wojskowej.

Sakrament chrztu dziecka:

 • Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 • Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
 • Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 • Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Sakrament małżeństwa:

Narzeczeni zgłaszają się osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:

 • Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • Dowody osobiste
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 • Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.
 • W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
 • W przypadku osób cywilnie związanych – akt zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego

Pogrzeb:

 • Akt zgonu