Parafia została erygowana przez Biskupa Polowego WP Sławoja Leszka Głódzia 1 lipca 1993r.

Część budynku administracyjnego zaadoptowano na kaplicę. Przed II wojną światową były tu stajnie, a po wojnie magazyn. Obecnie kaplica służy 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki oraz Parafii liczącej ok 2000 wiernych. Oprócz żołnierzy z posługi duszpasterskiej korzystają wojskowi i ich rodziny z Wesołej i Sulejówka. Od niedawna korzystamy z nowego kościoła.

Funkcję proboszcza pełnili kolejno:

 • śp. ks. mjr Stanisław Potapczuk (1993-1996)
 • ks. kpt. Krzysztof Kaczmarek (1996-1998)
 • ks. por. Adam Prus (1998-1999)
 • ks. ppor. Władysław Kozicki (1999-2000)
 • ks. por. dr Stanisław Gulak (2000-2001)
 • ks. mjr Mirosław Kwiatkowski (2001-2004)
 • ks. ppłk Piotr Majka – budowniczy kościoła (2004-2012)
 • ks. ppłk Wiesław Okoń (2012-2014)
 • ks. płk Bogdan Radziszewski (2014-aktualnie)

Funkcję wikariusza pełnili kolejno:

 • ks. kpt. Marcin Kwiatkowski (2007-2009)
 • ks. kpt. Tomasz Szefliński (2009-2012)
 • ks. ppor. Marcin Janocha (2012-2013)
 • ks. ppor. Łukasz Kociołek (2013)
 • ks. ppor. Marek Bolanowski (2013-aktualnie)