1.Przeżywamy czwartą niedzielę Adwentu, która ukazuje  nam w Ewangelii scenę zwiastowania oraz  zapowiada zbliżającą się uroczystość narodzenia Zbawiciela świata. Wdzięczni Bogu za Jego miłość objawioną nam w tych wydarzeniach, przygotujmy nasze serca, domy i rodziny na nadchodzące święta.

2. Rozpoczęliśmy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe. Witamy ks. płk Krzysztofa Wylężka – dziekana BOR,  który przewodniczy naszym duchowym ćwiczeniom. Spowiedź pół godziny przed każdą mszą św. Jutro zapraszamy na msze z nauką rekolekcyjną na godz. 17.00                    

  3. W środę – ostatnie roraty  o godz. 17.00. i jeszcze okazja do spowiedzi św. dla tych parafian, którzy przyjadą na święta tuż przed wigilią Bożego Narodzenia. We czwartek 24 grudnia  msza o godz. 7.00. Nie będzie Mszy Świętej wieczornej o godz.18.00.                                                                   

  4. Zachęcamy do godnego przeżycia wigilii i całych świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności do zachowania takich zwyczajów, jak łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii i śpiewanie kolęd. Zachowajmy też zwyczaj spożywania posiłków bezmięsnych. Pasterka tradycyjnie o godz. 24. Zapraszamy pół godziny wcześniej na wspólne śpiewanie kolęd.                                                                                               

 5. Składka na tacę z  pasterki i pierwszego dnia świąt, będzie przeznaczona na spłacenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz Jana Pawła II jest już zapłacony. Tabernakulum to dar dla parafii od pewnego księdza, który będzie  w przyszłym roku obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa.                                  

  6. W piątek – uroczystość Narodzenia Pańskiego.  Porządek Mszy Świętej      i nabożeństw – jak w niedzielę. Wierni, którzy w czasie pasterki przyjęli Komunię św., mogą w ciągu dnia ponownie przystąpić do Stołu Pańskiego.                     

  7. W sobotę – drugi dzień świąteczny, święto św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika. Msze Święte w naszym kościele  również w porządku niedzielnym.  

  8. Serdecznie dziękuje tym wszystkim, którzy włączyli się w akcję „ świąteczna paczka” Bóg zapłać: paniom z Caritasu, które po raz kolejny zorganizowały tę akcję. Dziękujemy za dary przekazane  na kiermasz i dary składane do wystawionych koszów. W sumie zebrano ponad 900 zł pieniędzy plus dary w naturze. Przekazano też sumę 1000 zł z ofiar zebranych  za opłatki. Ogółem zrobiono ponad 20 paczek po ok. 150 zł każda.