1. Dziś przypada dwudziesta niedziela w ciągu roku. W liturgii słowa rozważaliśmy temat Eucharystii. Godne i częste przyjmowanie Komunii Świętej domaga się od nas czynnej miłości bliźniego.

2. W sobotę nasze myśli i uczucia skierujemy również ku Najświętszej Maryi Pannie, którą w tym dniu będziemy wspominać jako Królową. Maryję obrał na Królową naszego narodu król Jan Kazimierz, gdy 1 IV 1656 roku złożył śluby w katedrze lwowskiej. Maryi Królowej polećmy naszą Ojczyznę i nasze rodziny, sprawę trzeźwości naszego narodu i problemy ubożejącej części społeczeństwa polskiego.

3. Za tydzień przypada dwudziesta pierwsza niedziela w ciągu roku, a także Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnyc

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 17 VIII – św. Jacek, prezbiter, dominikanin, który założył pierwszy klasztor dominikanów w Polsce. Urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku, a zmarł w Krakowie 15 VIII 1257 roku, wyczerpany pracą misyjną (wspomnienie obowiązkowe);
  • 20 VIII – św. Bernard, opat cystersów w Clairvaux we Francji i doktor Kościoła, wielki czciciel Najświętszej Maryi Panny. Żył na przełomie XI i XII wieku (wspomnienie obowiązkowe);
  • 21 VIII – św. Pius X, papież, który odrodził życie eucharystyczne i liturgię oraz odnowił studia biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Żył na przełomie XIX i XX wieku (wspomnienie obowiązkowe)
  • 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa.