IMG_0666
Niedzielną Eucharystią 18 października 2015 r. rozpoczęły się w
Parafii Wojskowej pw. św. Jana Pawła II obchody Tygodnia Misyjnego,
przeżywanego pod hasłem " Z Ewangelią wśród narodów".
Pracujące w naszej wspólnocie Siostry Służebnice Ducha św.,
wzbogaciły sprawowaną liturgię o godz. 10.00 o interesujące elementy
misyjne. Czytania mszalne, oraz modlitwę wiernych przygotowały dzieci
przebrane w stroje misyjne z różnych części świata. Ciekawie
wyglądała również procesja z darami ofiarnymi, podczas której niesiono
różne pamiątki misyjne oraz listy napisane przez dzieci naszej parafii
do swoich rówieśników na dalekich kontynentach.
Przez cały tydzień modliliśmy się w intencji misji podczas nabożeństw
różańcowych. Szczególnie jednak niezapomniany pozostanie piątkowy
wieczór 23 października. W tym dniu gościliśmy w naszej świątyni
siostry misjonarki pochodzące z Chin. Modliły się one z nami na
różańcu w swoim ojczystym języku, zaśpiewały pieśń maryjną a na
koniec wypisywały dzieciom na kartkach ich imiona po chińsku. Sprawiło
to wiele radości i było źródłem niezapomnianych przeżyć. Jeszcze raz
mogliśmy uświadomić sobie, że każdy, kto odpowiedzialnie przeżywa
swoją wiarę i pragnie żyć według wskazań Ewangelii, winien dzielić
się nią z innymi oraz modlić się, by Dobra Nowina dotarła na wszystkie
krańce świata.