1. Dziś – trzecia niedziela Wielkiego Postu. Liturgia słowa przypomniała nam dekalog oraz prawdę o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W misterium paschalne Chrystusa włącza nas sakrament chrztu św., który zobowiązuje nas do zachowywania przykazań Bożych.

2. Dziś przypada Dzień Kobiet. W modlitwie wiernych poleciliśmy je Panu Bogu, a po zakończeniu Mszy Świętej postarajmy się, by był to dzień pełen radości i miłości.

3. Rekolekcje wielkopostne  w naszej parafii odbędą się w dniach 29-31 marca 2015r.  Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. dr Dariusz Kucharek Ojciec Duchowny WSD w Drohiczynie. Program rekolekcji wywieszono w gablotce przykościelnej i zamieszczono na stronie internetowej parafii. Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach.

4. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych  Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.