W dniu 21 czerwca 2017 r. w parafii wojskowej w Warszawie-Wesołej otwarto „Dolinkę Pamięci

„Dolinka Pamięci” składa się z dwudziestu kamiennych tablic. Poświęcono je w parafii wojskowej pw. św. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej. Otwarcie  poprzedziła Msza św. sprawowana przez biskupa polowego Józefa Guzdka, który udzielił podczas niej sakramentu bierzmowania młodzieży z rodzin wojskowych.

Na początku Mszy św. zebranych przywitał ks. płk Bogdan Radziszewski, proboszcz parafii i wikariusz biskupi ds. koordynacji pracy księży dziekanów w Ordynariacie Polowym.

W homilii bp Guzdek, zwracając się do młodzieży, przypomniał, że rodzice „prosząc o chrzest święty, zobowiązali się, do wychowania ich w duchu chrześcijańskim”. – W dniu waszego bierzmowania pragnę w waszym imieniu podziękować rodzicom – nauczycielom i świadkom wiary. Dziękuję również księżom i katechetom, którzy wspierali waszych rodziców w przekazie wiary – powiedział. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że od dziś obowiązek głoszenia prawdy o Ewangelii spoczywa na nich. – Dziś Jezus mówi do was: Idźcie i nauczajcie; Idźcie i głoście Ewangelię; bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Nie zostawia was samymi, ale daje wam dary Ducha Świętego, abyście sprostali niełatwemu zadaniu bycia świadkami Jezusa Chrystusa – powiedział. Bp Guzdek wskazał na postacie upamiętnione w „Dolince Pamięci”. Wymienił Józefa Piłsudskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i kard. Stefana Wyszyńskiego. Zachęcił do naśladowania ich postawy i wyznawanych przez nich wartości. – To niezwykli Patronowie waszej dojrzałości! – podkreślał. Na koniec życzył młodzieży wytrwałości w dążeniu do dobra i doskonałości. – Każdy ma swój czas. Był czas marszałka Józefa Piłsudskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki… Teraz jest wasz czas, aby dawać świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła. Ufam, że nie zawiedziecie nadziei w was pokładanych. Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu! – zachęcał.

Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego. Uczestniczyli w niej m.in.  minister środowiska Jan Szyszyko, wiceminister ON Wojciech Fałkowski, generałowie WP, rodziny bierzmowanych, mieszkańcy parafii. Po Mszy św. odbyła się uroczystość otwarcia Dolinki Pamięci.

Od roku 2016 realizowany był projekt stworzenia w parafii wojskowej pw. św. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej „Dolinki Pamięci”. Na zagospodarowanym zboczu wzniesienia świątynnego ustawiono dwadzieścia kamiennych tablic obejmujących lata 1918-2010. Poszczególne tablice upamiętniają ważne osoby, daty i wydarzenia historyczne, wpisujące się w to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska – wyjaśnił ks. płk Radziszewski. Proboszcz parafii wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca modlitwy, refleksji i pamięci.

Na kamiennych tablicach znalazły swe upamiętnienie takie wydarzenia jak m.in. odzyskanie niepodległości w 1918 r., Bitwa Warszawska 1920 r., wybuch II wojny światowej, rzeź wołyńska, Powstanie Warszawskie czy wieńcząca dolinkę katastrofa smoleńska.  Upamiętniono m.in. św. Jana Pawła II – patrona parafii, marszałka Józefa Piłsudskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Tablice ufundowali mieszkańcy parafii, żołnierze WP oraz sympatycy duszpasterstwa wojskowego.

Biskup polowy dokonał aktu poświęcenia tablic znajdujących się w „Dolince Pamięci”, a wiceminister Fałkowski podziękował proboszczowi i wspólnocie parafialnej oraz fundatorom za upamiętnienie najważniejszych wydarzeń ostatnich stu lat.

Tekst i zdjęcia ze strony ordynariatu polowego: http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/740_22781.html