1. Dziś obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy Świętej i nabożeństw jak w każdą  niedzielę.

2. Jutro – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte w naszym kościele o godz. 10.00 oraz 17.00 a po niej Różaniec  i wypominki za zmarłych. 

3. Wypominki  listopadowe w naszej parafii będą miały miejsce w niedziele o godz. 8.00, zaś w dni powszednie  od 2 do 8 listopada po Mszy– o godz.17.00

4. Odpusty za zmarłych:

  • wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy.
  • wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża
  •  Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.

5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną  chorych  od godz. 10.00.

6. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, poświęcony w bieżącym roku Syrii. Składka na tacę będzie przeznaczona na pomoc Syryjczykom.