1. Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Przeżywamy ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

2. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Każda parafia ma być wspólnotą wspólnot. Cieszymy się z już istniejących grup w naszej parafii. Służby liturgicznej ołtarza, zespołu muzycznego ReJoice, dwóch kółek różańcowych, wspólnoty Matki Bożej Trzyroć Przedziwnej, oraz grupy Caritas. W roku miłosierdzia Bożego, pragniemy wzmocnić tę ostatnia grupę o nowe osoby. Gdy by ktoś czuł w sobie ducha pomagania bliźniemu, zapraszamy do naszego parafialnego oddziału Caritas. Spotkanie grupy Caritas i osób pragnących dołączyć do niej w następną niedzielę po Mszy o 10.00

3. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Za tydzień – pierwsza niedziela Adwentu nowego roku liturgicznego, któremu przyświecać będzie hasło: „Nowe życie w Chrystusie”.

4. Przypominamy, ze w każdy czwartek o godz. 16.15 rozpoczyna się w naszej parafii adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, zakończona litanią do św. Jana Pawła II.

5. W sobotę na Mszy Świętej wieczornej przed pierwszą niedzielą Adwentu – poświęcenie świecy roratniej, lampionów adwentowych i wieńca adwentowego.

6. W niedzielę 29 listopada po mszy św. o godz. 12.00 będziemy gościć – chór kameralny Ars Cantata z Warszawy pod dyrekcją Anny Celmer-Falkiewicz, który kilkakrotnie już koncertował w naszym kościele. Tym razem chór wystąpi z koncertem poświęconym postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

7. Od dzisiaj,  można w zakrystii nabyć świece Caritas i włączyć się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.