1.Dziś – piąta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą czarną, od zwyczaju za-słaniania krzyży od dziś aż do Wielkiego Piątku włącznie na znak naszego smutku z powodu śmierci Zbawiciela. Do tej pory w liturgii kładliśmy nacisk na charakter chrzcielny i pokutny Wielkiego Postu, a w ostatnich dwóch tygodniach tego okresu położymy mocniejszy akcent na jego charakter pasyjny.

2. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 10.00 i 18.00.

3. W dniu dzisiejszym w naszej parafii, organizowany  jest kiermasz świąteczny. Całkowity dochód przeznaczony jest na paczki świąteczne dla najuboższych rodzin.

4. W przyszłą niedzielę, noszącą nazwę Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej podczas Mszy Świętej wysłuchamy pasji, czyli opisu Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. Niedziela Palmową rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.

5. Taca w przyszłą niedzielę na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego i Ołtarza Wystawienia tzw. Ciemnicy.