1. Przeżywamy dzisiaj pierwszą Niedzielę Adwentu. Okres Adwentu ma podwójny charakter; jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, podczas której czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Jest też czasem, w którym uwaga nasza zostaje skierowana na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu dziejów.
  2. Wzorem adwentowego czuwania jest Maryja Niepokalana. Serdecznie zapraszamy na Msze św. Roratnie ku czci Najświętszej Maryi Panny, które odprawiane będą o godz. 18.00 w poniedziałki, środy  i piątki.
  3. W zakrystii można nabyć wigilijne świece Caritas (duże 12 zł, małe 5 zł) Tradycyjnie świece te zapalamy podczas wieczerzy wigilijnej, jest to symbol naszej łączności z samotnymi, opuszczonymi i cierpiącymi. Całkowity dochód, ze sprzedaży świec, przeznaczony jest na pomoc dla najuboższych.
  4. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy  czwartek o godz. 17.15. Półgodzinna adoracja w ciszy, kończy się litanią do patrona naszej parafii. Niech ta modlitwa zanoszona do Boga przez wstawiennictwo  św. Jana Pawła II wpisze się w  nasze adwentowe czuwanie.
  5. Dzisiaj na wszystkich Mszach św. święcone są opłatki, którymi będziemy się dzielić  podczas wieczerzy wigilijnej. Tradycyjnie w pierwszym tygodniu Adwentu opłatki będą roznoszone w naszej parafii przez ministrantów.  Składane ofiary przy tej okazji przeznaczone będą na paczki dla najuboższych rodzin. Akcja ta ma zasilić  kiermasz, który koordynuje zespół Caritas naszej parafii.
  6. Wszystkim solenizantom, jubilatom, osobom , które przeżywać będą osobiste Święta, życzymy obfitości łask od dobrego Boga.