zdj_cie-2

W Uroczystość  Objawienia Pańskiego,  misyjni kolędnicy z parafii wojskowej  Warszawa-Wesoła podczas Mszy św. o godz. 10.00,  otrzymali od księdza proboszcza, specjalne błogosławieństwo rozsyłające na kolędę. Tego dnia dzieci przebrane w stroje kolędników,  w kilkuosobowych grupach z dorosłym  opiekunem udają  się do rodzin naszej  parafii. Pukając „ od drzwi do drzwi”, głoszą  im radość z narodzenia Pana Jezusa. W czasie wizyty, śpiewają kolędę , przedstawiają przygotowaną wcześniej krótką scenkę kolędniczą, składają  noworoczne życzenia. Całość  akcji koordynowała siostra  katechetka. Kolędnicy misyjni to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych i modlą się za nich. Goszcząc u rodzin swoich parafii, zbierają ofiary i mówią o trudnej sytuacji rówieśników w krajach misyjnych.  W tym roku  zwracają szczególną uwagę na  ciężkie położenie   dzieci w Indiach, dlatego niektóre z nich,  były przebrane w stroje indyjskie. Większość  parafian chętnie przyjmowało misyjnych kolędników do swoich mieszkań, obdarowując dzieci słodyczami i datkami na rzecz misji.