Dziękujemy za zainteresowanie XXII Pieszą Pielgrzymką Żołnierzy na Jasną Górę (5-14 sierpnia 2013 r.) Poniżej podajemy informacje użyteczne dla pielgrzymów:

1. Chętni zgłaszają się do księży kapelanów w swoich garnizonach lub jednostkach wojskowych.

2. Żołnierze zawodowi równocześnie zgłaszają udział w pielgrzymce swojemu bezpośredniemu dowódcy. Zasady udziału w pielgrzymce określa Rozkaz nr 572/SG/BK Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 4 czerwca 2013 r.

3. Pracownicy wojska dokonują opłaty pielgrzymkowej w miejscach wskazanych przez organizatorów.

4. Wojskowi pielgrzymi przyjeżdżają na miejsce zbiórki 4 sierpnia br. Szczegóły według osobnego planu.

5. Rozpoczęcie pielgrzymki będzie miało miejsce w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie (ul. Długa 13/15) 5 sierpnia br. o godz. 5.30. Po Mszy św. celebrowanej przez biskupa polowego grupa Wojskowa dołącza do Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej wyruszającej spod kościoła św. Anny w Warszawie.

6. 14 sierpnia o godz. 9.00 biskup polowy Józef Guzdek będzie celebrował Mszę św. dla pielgrzymów przy sanktuarium O. Pio w Siedlcu Mirowskim. Po Mszy św. wymarsz na Jasną Górę.

7. Zakończenie pielgrzymki – 14 sierpnia ok. godz. 16.00 modlitwą w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

zjk (opwp@wp.mil.pl)