1. Przeżywamy dzisiaj pierwszą Niedzielę Adwentu. Wzorem adwentowego czuwania jest Maryja Niepokalana. Serdecznie zapraszamy na Msze św. Roratnie ku czci Najświętszej Maryi Panny, które odprawiane będą o godz. 17.00 w poniedziałki, wtorki i środy.

2. W zakrystii można nabyć wigilijne świece Caritas (duże 12 zł, małe 6 zł). Tradycyjnie świece te zapalamy podczas wieczerzy wigilijnej, jest to symbol naszej łączności z samotnymi, opuszczonymi i cierpiącymi. Całkowity dochód, ze sprzedaży świec, przeznaczony jest na pomoc dla najuboższych.

3. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek o godz. 16.15. Niech ta modlitwa zanoszona do Boga przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II wpisze się w nasze adwentowe czuwanie.

4.Dzisiaj na wszystkich Mszach św. święcone są opłatki, którymi będziemy się dzielić podczas wieczerzy wigilijnej. Tradycyjnie w pierwszym tygodniu Adwentu opłatki będą roznoszone w naszej parafii przez ministrantów. Składane ofiary przy tej okazji przeznaczone będą na paczki dla najuboższych rodzin.

5. W następną niedzielę odbędzie się  adwentowy kiermasz mający na celu pozyskanie środków na świąteczne paczki dla najuboższych. W sklepie Groszek i  naszym kościele będą wystawione kosze  do  możemy wkładać „ dary serca”.

6. Za tydzień będzie rozprowadzana w naszej parafii  wydana przez nasz zespół ReJoice płyta kompaktowa z kolędami. Dochód a tej akcji przeznaczony jest na zakup nowego obrazu Jana Pawła II do naszej świątyni.