Zdj_cie0083

W niedzielę 18 stycznia br., odbyło się spotkanie Róż Różańcowych, skupionych przy  parafii wojskowej pw. św. Jana Pawła II w Warszawie Wesołej.  Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim przez ks. ppor. Marka Bolendowskiego, życzenia złożył  ks. płk Bogdan Radziszewski- proboszcz parafii. Zaznaczył, że członkowie Żywego Różańca rozważając  tajemnice Różańca św., pochylają się nad  tajemnicą przyjścia Syna Bożego na ziemię, nie tylko w okresie Bożego Narodzenia, ale przez cały rok. Życzył by modlitwą różańcową oplatane były sprawy osobiste,  parafii, diecezji polowej, Ojczyzny oraz całego Kościoła. Podziękował wszystkim uczestnikom spotkania, za to, że potrafią dzielić się swoimi charyzmatami na rzecz parafii. Zachęcił również do uczestnictwa w adoracji  Najświętszego Sakramentu, w każdy czwartek godzinę przed Mszą św. Wystawienie  kończy się Litanią do św. Jana Pawła II, ucałowaniem relikwii patrona parafii i uroczystym błogosławieństwem. Spotkanie było okazją do wspólnego śpiewania kolęd oraz omówienia programu pracy w nowym roku.