Dekretem biskupa polowego z dnia 18 .09.2014 nastąpiła zmiana na stanowisku proboszca Parafii Wojskowej pw. św. Jana Pawła II w Warszawie – Wesołej. Dotychczasowy proboszcza ks. ppłk Wiesław Okoń został przeniesiony do Inowrocławia. Natomiast proboszcz  Wojskowej Parafii św. Barbary i Maurycego w Inowrocławiu ks. płk Bogdan Radziszewski dnia 26 .10.2014 r. objął urząd proboszcza w Wesołej. Nastąpiła więc swoistego rodzaju zamiana proboszczów pomiedzy Inowrocławiem i Wesołą. Dziekujemy ks. ppłk Wiesławowi Okoniowi za ponad dwuletnią posługę w parafii, życzymy obfitości łask Bożych na nowej placówce. 

Nowy proboszcz ks. płk Bogdan Radziszewski pochodzi z diecezji drohiczyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1991. Przez dziewięć lat pracował na Podlasiu  jako wikariusz w nastepujących parafiach: Biesk Podlaski, Topczewo, Siemiatycze, Węgrów, Korytnica, Sokołów Podlaski. Od roku 2000  pracuje w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Pierwszą placówką był wikariat w Katedrze Polowej. Pełnił nastepujące fukncje: ceremoniarz katedralny, ekonom OPWP, sekretarz biskupa polowego oraz notariusz Kurii Polowej. W latach 2005-2008  studiował w Rzymie na Uniewersytecie św. Tomasza z Akwinu – Prawo Kanoniczne. W latach 2008-2011 był proboszczem Parafii Wojskowej w Kaliszu. Ostatnią palcówką był Inowrocław. Od 1.03.2014  jest kapelanem Dowództwa Generalnego i wikariuszem biskupim ds. koordynacji pracy księzy dziekanów .